Massage

Massage is het geven van mechanische prikkels op het lichaam. Deze prikkels brengen in het lichaam reacties teweeg. Deze reacties moeten leiden tot het herstel van evenwicht in het hele menselijke organisme. Een verstoring van het evenwicht kan het gevolg zijn van vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, verhoogde spanning, stijfheid, vochtvorming...

Sportmassage is het toepassen van een complex van handgrepen op een ontspannen lichaamsdeel van een gezonde sportbeoefenaar met het doel om diens lichamelijke conditie te verbeteren, te bestendigen en/of eventuele nadelige gevolgen van die sport weg te nemen, of deze zo min mogelijk te doen voelen.

Fanny janssens